Vind i seglen för svenskt exportföretag
Det är alltid roligt när svenska företag lyckas bra internationellt. Mölnlyckebaserade Daros är idag världsledande på motorkomponenter till containerfartyg. Företaget har flera kontor, bland annat i England, Kina, Tyskland och Sverige. VD Dan Broström ser mycket just på framtiden.”Vi innehar en stor kunskap inom företaget och därför kan det bli aktuellt med fler produktsegment”, säger han.
För ungefär 200 år sedan blev två skotska sjömän skeppsbrutna utanför Göteborgs kust. Efter att ha räddats bestämde de sig för att starta upp en smedja och sedan dess har det hänt en hel del. Idag har Daros nischat sig främst till att tillverka egna kolvringar åt större transportfartyg. Detta gör man i det egna gjuteriet med hjälp av egna formar. Man har även egen verkstad och hela produktionen sköts utan inblandning från andra tillverkare. Behovet av nya motordelar är stort då felaktigt bränsle, fel körsätt eller dåliga smörjsystem snabbt ger förslitningsskador i maskineriet.
- Just kolvringar är den kritiska punkten i motorn. Det är de som går sönder vid felaktig motoranvändning. Det har lett till att det ställs höga krav på just sådana komponenter, och det gillar vi, berättar Dan.

Det är inga små motorer som Daros förser med komponenter. Ibland kan de vara upp till 25 meter långa och rymma över 120 000 hästkrafter. Men sådana stora fartyg finner man sällan i Sverige. Här har man istället kunder som Wallenius och Stena. I dagsläget är det främst utomlands som den mesta av försäljningen sker, hela 99 procent av produkterna skickas vidare på export.
- Vi vänder oss främst till skeppsredare och varv som bygger nya fartyg. Samt till företag som konstruerar motorer. I Kina finns omkring 8800 skeppsredare. Det är världens största fartygsnation och där finns en mycket intressant marknad som vi vill fortsätta växa på, säger Dan.

Daros har under Dans ledning rekryterat en mängd nya personer som medfört ny kompetens och nya visioner. Idag vill man bredda verksamheten och satsar därför på produkter som används inom järnvägsindustrin och till vindkraftverk. Företaget kommer även fortsätta satsa på produktutveckling inom den marina kärnverksamheten.
- Vi intresserar oss mycket kring diskussionerna som förs kring krav på renare bränsle. Det är en bra trend både miljömässigt och ur affärssynpunkt, avslutar Dan.

Daros

Bransch:
Båtar

Telefon: 031-338 40 00
Fax: 0243-88422


Email:
dan.brostrom@daros.se

Hemsida:
www.daros.se

Adress:
Daros
Teknologivägen 4
43523 Mölnlycke

| 13 SENASTE FÖRETAGEN